Friday, February 20, 2009

Capiz Hymn - Lyrics

by Charmaine Ocbeña Guartero and adopted on June 23, 2006


O Capiz duog nga hamili

Dunang manggad sang

Diyos pinili, kadagatan

Mo kag kabukiran

Pagatatapon imong kabuganaan

Capiz matahum nga ngalan

Sa tagipusuon ikaw

Mapahamtang dumuluong ka o

Capizeno man ang

Kagayon sa gihapon

Nahamut’an

Chorus:

O, Capiz Capiz bisan

Diin kami padulong

O, Capiz Capiz imo

Ngalan pagadal’on

Capiz probinsiya nga

Pinasahi bilidhon ang mga

Palanublion ipadayon, palig-onon

Itib-ong Capiznon tanan

Magahugpong


O, Capiz Capiz bisan

Diin kami padulong

O, Capiz Capiz imo

Ngalan pagadal’on


O, Capiz Capiz bisan

Diin kami padulong

O, Capiz Capiz imo

Ngalan pagadal’on


Imo ngalan pagadal-on

1 comments:

Unknown said...

Thanks!

Post a Comment